UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh.

Theo văn bản trên, Liên danh Công ty CP Phát triển dự án THD Việt Nam – Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách liên danh Công ty CP Phát triển dự án THD Việt Nam – Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, thông báo và hướng dẫn Liên danh Công ty CP Phát triển dự án THD Việt Nam – Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trước đó, vào tháng 2/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã có Quyết định số 227/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh.

Theo Quyết định trên, Dự án có quy mô đầu tư dự kiến khoảng 27,66 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư là 2.700 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là 2.510 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 190 tỷ đồng. Hình thức thực hiện: Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án năm 2021 – 2026.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *